"Süýt" paýdarlar jemgyýetine hoş geldiňiz!


Size önümlerimizi buýsanç bilen hödürleýäris

Gatyk ýaglylygy 1%

1% ýyglylykda gatygyň 1 litr PET çüýşede bölek-satuw bahasy - 9,00 manat.

"Şapak" mesge ýagy

Ölçegi 1 kg "Şapak" sygyr mesgesiniň bölek-satuw bahasy 89,0 manat

Pasta görnüşli ereme peýniri 45% ýaglylykda

Bölek-satuw bahasy 250g. plastik gapda 13,20 manat

Şekerli gaýmagy alynmadyk goýaldylan "Süýt"

Halk içinde uly isleg ...

Önümler tebigy usulda öndürilýär


Dürli görnüşli

ýokary hili önümlerimizi hödürleýäris

Önümlerimiziň görnüşleri

"Şapak" mesge ýagy

45% ýaglylykdaky pasta görnüşli ereme peýnir

Ary bally dorag

Ähli önümler

Önümlere bildirilýän hyrydarlyk

500

200

300

Mobirise

Habarlaşmak üçin


Tel: +99312430550
Fax: +99312430579
Email: info@suyt.com, sales@suyt.com